Cân o Sioe Gerdd i rai o dan 19 oed

Canlyniad Cystadleuaeth Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o Gân o Sioe Gerdd

  1. Gwen Elin Jones
  2. Sioned Haf Wyn Llewelyn
  3. Sam Ebenezer

Cewch holl ganlyniadau yr wythnos o gystadlaethau'r Pafiliwn yma

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain