Storm ar y Maes

Mae'n wythnos fawr i'r bardd Gwyneth Lewis yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg.

Enillodd y Goron ddoe a nos Fawrth ar y maes bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn perfformio ei chyfieithiad hi o ddrama William Shakespeare, The Tempest - Y Storm.

Mae'n rhan o Ŵyl Shakespeare y Byd a Gŵyl Llundain 2012, sy'n cyd-fynd â'r Gemau Olympaidd.

Ond mae rhai, gan gynnwys y colofnydd Gwilym Owen yng nghylchgrawn Golwg, yn holi pam nad yw'r cwmni'n perfformio drama Gymraeg wreiddiol.

Aeth Gwenllian Glyn i un o'r ymarferion ola'.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan