Deuawd Offerynnol

Canlyniad Cystadleuaeth Deuawd Offerynnol Agored

  1. Elfair Grug a Rhiain Awel
  2. Glain a Gwenllian
  3. Enlli a Lleucu

Cewch holl ganlyniadau yr wythnos o gystadlaethau'r Pafiliwn yma