Trafod dyfodol yr Eisteddfod

Mae Leighton Andrews wedi dweud wrth raglen y Post Cynta' ar Radio Cymru ddydd Llun ei fod yn gobeithio y bydd 'na drafodaethau rhyngddo a rheolwyr yr Eisteddfod ym mis Medi.

Mae am drafod y defnydd gorau yn y dyfodol o'r arian sy'n cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru yn yr Ŵyl.

Awgrymodd hefyd fod 'na bosibilrwydd y gallai'r Brifwyl gael mwy o arian petai nhw'n moderneiddio ac yn ehangu'r apêl.

Alun Thomas fu'n holi'r Gweinidog, a chafodd Garry Owen ymateb Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, i'r sylwadau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain