Dafydd Iwan yn nodi 50 mlynedd

Mae Dafydd Iwan yn dathlu 50 mlynedd ers ei gig cyntaf yn Abergwaun, yn 1962.

Ond ar drothwy'r cyngerdd nos Lun ym Mhafiliwn yr Eisteddfod, mae Dafydd Iwan wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd 'na fwy o gefnogaeth o'r pwrs cyhoeddus i berfformwyr yn y dyfodol.

Yn ei farn e mae angen helpu cerddorion i fod yn fwy hunangynhaliol yn y byd cerddoriaeth Gymraeg.

Rhian Price fu'n ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain