Cysylltiad Abergele ag Usain Bolt

Beth yw'r cysylltiad rhwng Abergele â rhedwr cyflyma'r byd, Usain Bolt?

Mae'r stori yn dechrau pan gafodd y Gemau eu cynnal tro diwethaf yn Llundain 1948.

Eirianwen Johnson sy'n son am berthynas i'w gŵr a ddaeth draw o Jamaica i'r Gemau gyda Merfyn Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan