Effaith y Gemau ar Gaerdydd

Mae disgwyl torf o dros 60,000 yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Mercher ar gyfer gêm ddiweddara' tîm pêl-droed dynion Prydain yn y Gemau Olympaidd.

Ond, gyda phryderon bod y Gemau yn cael effaith ar ganol dinas Llundain a'r ardaloedd ymwelwyr traddodiadol, sut effaith mae'r Gemau yma yn eu cael ar economi Caerdydd?

Rhiannon Michael fu'n holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan