Cyfweliad â Dysgwr y Flwyddyn

Alun Thomas fu'n holi Isaías Grandis, Dysgwr y Flwyddyn 2012.

Yn 15 oed aeth Isaías i Ysgol Gymraeg Yr Andes a chafodd ysgoloriaeth i deithio i Gymru yn 2006.

Dychwelodd i Batagonia a chymryd swydd fel tiwtor Cymraeg lleol yn Ysgol Gymraeg Yr Andes, athro yn Ysgol y Felin, Athro Hanes Cymru yn yr ysgol uwchradd leol ac fel Athro Twristiaeth yn Ysgol Uwchradd Corcovado.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan