Cost y papurau am ddim

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu adolygu'r cod mae cynghorau yn gorfod ei ddilyn wrth gynhyrchu papurau newyddion am ddim.

Mae ffigyrau, sydd wedi dod i law BBC Cymru o dan y ddeddf ryddid gwybodaeth, yn awgrymu bod rhai awdurdodau yn gwario bron i £1m ar bapurau o'r fath.

Linda Roberts, Golygydd yr Herald a phapurau wythnosol Gogledd Cymru, fu'n trafod y mater gyda Garry Owen ar y Post Cynta' fore Llun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan