Mark Morgan yn cystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn

Alun Thomas fu'n holi Mark Morgan, un o'r pedwar sydd yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2012.

Mae Mark yn byw gyda'i deulu ym Meisgyn ger Pontyclun yn Rhondda Cynon Taf.

Ar ôl treulio'r blynyddoedd diwetha' yn y Fyddin, mae o ar fin newid gyrfa.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan