Ffrae Team GB yn dal i gorddi

Ers i'r syniad o greu Team GB i chwarae pêl-droed yn y Gemau Olympaidd gael ei grybwyll mae wedi creu ffrae a rhwyg ymysg cefnogwyr ac awdurdodau'r gamp yng Nghymru.

Nos Iau y mae tîm dynion Prydain yn dechrau ar eu hymdrech i ennill medal aur.

Fe fydd y gêm yn erbyn Senegal yn Old Trafford.

Gareth Blainey sy'n bwrw golwg ar y dadleuon a'r teimladau sy'n corddi ers i bum Cymro gael eu cynnwys yng ngharfan Prydain.