Profiad milwr

Mae milwyr Prydain yn fwy tebygol o ymddwyn yn dreisgar a dioddef o broblemau iechyd meddwl ar ôl dychwelyd o faes y gad.

Dyna mae ymchwil meddygol newydd yn ei ddangos.

Fe gafodd miloedd o filwyr eu holi gan Kings College Llundain.

Roedd un o bob wyth milwr yn cyfadde' eu bod nhw wedi taro rhywun.

Mi fu Carwyn Huws yn gwasanaethu yn Irac - cyn iddo adael y fyddin yn 2005.

Bu'n rhannu ei brofiad gyda Garry Owen.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan