Cyrraedd yr uchelfannau mewn hen stiwdio deledu

Dwy flynedd yn ôl fe gaeodd canolfan adnoddau Barcud Derwen yn Stad Cibyn, Caernarfon.

Collodd 35 o bobol eu swyddi.

Dydd Llun mae canolfan ddringo newydd sbon yn agor yn yr hen stiwdio.

Mae'n cyflogi tua 20 o weithwyr, efallai mwy maes o law.

Rhian Price aeth i ddringo ar ran rhaglen y Post Cynta'.