Trafferthion yn gwmwl dros y Gemau?

Ymhen yr wythnos fe fydd y Gemau Olympaidd wedi dechrau.

Gêm bêl-droed yn Stadiwm y Mileniwm fydd y digwyddiad cyntaf.

Ond mae'r trefniadau yn dal i gael eu beirniadu.

Fe fydd pwyllgor cyfrifon cyhoeddus San Steffan yn gofyn cwestiynau am y cynnydd yng nghost rheoli'r Gemau yn ystod y dydd.

Ond faint o gwmwl fydd hyn a thrafferthion diogelwch cwmni G4S dros y gemau?

Nia Thomas a gafodd sgwrs gydag Ian Edwards, cyn-ohebydd Olympaidd gydag ITN.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan