Hwb i reilffordd y Cymoedd

Gyda chadarnhad y bydd y rheilffordd o Gaerdydd i Abertawe yn cael ei thrydanu y daeth cadarnhad hefyd y bydd pob un o linellau rheilffyrdd y Cymoedd hefyd yn cael eu trydaneiddio.

Un sydd wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd lawer i wella'r cysylltiadau o dopiau'r cymoedd ydi'r Cynghorydd Geraint Davies o Dreherbert.

Bu'n rhoi ei ymateb i Nia Thomas ar y Post Cynta'.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan