Cynllun morglawdd i gostio £25 biliwn

Mae rhaglen Manylu Radio Cymru wedi clywed y bydd cynllun newydd i godi morglawdd ar draws aber Afon Hafren yn costio £25 biliwn.

Yn ei gyfweliad cyntaf bydd Idwal Stedman, un o brif sylfaenwyr consortia Corlan Hafren, yn dweud fod 'na gynllun busnes mwy manwl bellach a gwybodaeth fwy pendant ynglŷn â'r ffynonellau ariannol.

Mae yna well amcangyfri' hefyd ynglŷn â'r nifer o swyddi fydd yn deillio o'r cynllun.

Gohebydd y rhaglen yw Tomos Morgan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan