Trafod cyd-addoli mewn ysgolion

Beth yw dyfodol y gwasanaeth boreuol yn ein hysgolion?

Mae Cymdeithas y Dyneiddwyr yn bwriadu cyflwyno deiseb i'r Cynulliad Cenedlaethol yn galw am ddiddymu addoli ar y cyd.

Maen nhw'n dadlau fod arolwg barn diweddar yn cefnogi'r safbwynt yna.

Maen nhw hefyd yn dadlau fod 'na ogwydd Gristnogol i wasanaethau sydd ddim bellach yn adlewyrchiad o gymdeithas.

Androw Bennett, sy'n Ddyneiddiwr, ac Alun Lenny, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac yn Llywodraethwr Ysgol fu'n trafod y sefyllfa ar y Post Cynta' gyda Nia Thomas.