Cofio Tom Maynard a gafodd ei daro gan drên tanddaearol

Bu farw cyn-gricedwr Morgannwg Tom Maynard yn 23 oed.

Roedd y cricedwr yn chwarae gyda Surrey ac yn ôl adroddiadau cafodd ei daro gan un o drenau tanddaearol Llundain yn gynnar bore Llun.

Owain Llŷr fu'n holi Edward Bevan, Gohebydd Criced BBC Cymru am ei atgofion o om Maynard.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan