Aelodau'r Urdd a'r Fflam Olympaidd

Bydd taith y Fflam Olympaidd yn dechrau yn Nhrefynwy tua 11am ddydd Gwener ar ei thaith o amgylch Cymru.

Fe fydd pasio drwy 80 o drefi a phentrefi dros y chwe diwrnod nesa'.

Bydd cannoedd o bobl ar hyd a lled Cymru yn cael cyfle i gario'r fflam.

Fe fydd nifer o aelodau'r Urdd, yn aelodau a gwirfoddolwyr, yn eu plith.

Mae hyn yn gydnabyddiaeth am eu gwaith gyda'r mudiad.

Iola Wyn fu'n siarad â nifer ohonyn nhw am y dasg o sicrhau bod y Fflam yn cyrraedd pen y daith yn y Stadiwm Olympaidd yn Llundain ar Orffennaf 27.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan