Diwedd y daith

Mae'n ddiwedd cyfnod i un o gorau cerdd dant amlyca Cymru.

Ar ôl bron i 35 pump o flynyddoedd, mae Côr Merched y Garth o ardal Pontypridd wedi penderfynu rhoi'r gorau iddi, a nos Iau fe fyddan nhw'n cynnal eu cyngerdd olaf.

Alun Thomas fu'n siarad â rhai o'r aelodau, wrth iddyn nhw gyfarfod i ymarfer am y tro olaf.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan