Codi safonau llythrennedd plant Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd ar gyfer gwella safonau ysgrifennu a darllen plant ysgol gynradd ac uwchradd Cymru.

Gwella a newid hyfforddiant ar gyfer athrawon newydd ydi un rhan o'r cynllun pum mlynedd.

O fis Mai 2013 ymlaen, mi fydd 'na brofion darllen gorfodol ar gyfer plant rhwng 5 a 14 oed.

Yn gynharach yr wythnos roedd y corff arolygu Estyn yn feirniadol iawn o safonau llythrennedd a rhifedd disgyblion mewn rhai ysgolion.

Nia Thomas fu'n trafod y cynllun gyda Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan