Mwy yn casglu cocos yn anghyfreithlon ar Afon Dyfrdwy

Mae nifer y bobl sy'n casglu cocos yn anghyfreithlon ar hyd aber Afon Dyfrdwy ar gynnydd yn ôl ffigyrau diweddaraf Asiantaeth yr Amgylchedd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae'r awdurdodau wedi dwyn 12 achos yn erbyn helwyr anghyfreithlon gan atal 15 o drwyddedau.

Nia Thomas fu'n holi Dylan Williams o'r asiantaeth.