Cofio Gwilym Humphreys arloeswr ym myd addysg

Yn 80 oed bu farw Gwilym E Humphreys.

Roedd yn un o'r arloeswyr ym maes addysg ddwyieithog yng Nghymru.

Ar ôl cael ei benodi yn brifathro cyntaf Ysgol Rhydfelen bu'n arolygwr ysgolion ac yn gyfarwyddwr addysg Gwynedd.

Roedd o hefyd yn un o bum cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol.

Un fu'n cydweithio gyda fo yn ystod ei gyfnod yn Ysgol Rhydfelen oedd Eirlys Pritchard Jones.

Nia Thomas fu'n ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan