Cyhuddo newyddiadurwyr?

Mae cwestiynnau yn parhau am dynged dyn camera o Gaerfyrddin sydd bellach yn nwylo llywodraeth Libya.

Ddydd Mercher, fe ddaeth i'r amlwg fod y dyn camera Gareth Montgomery-Jones a'i gydweithiwr Nicholas Davies-Jones wedi cael eu trosglywddo gan grwp arfog yn y wlad i ofal y llywodraeth.

Mae'r grŵp yn honni mae ysbïwyr ydyn nhw - ond mae teuluoedd y ddau wedi gwadu hyn yn gryf.

Bu Garry Owen yn holi gohebydd y BBC yn y Dwyrain canol, Wyre Davies, a ddechreuodd gyda hanes diweddaraf y ddau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan