Pryder ffermwyr am effaith diciâu yn ôl AC

Mae'r Gweinidog Amgylchedd John Griffiths wedi ei gyhuddo o fod yn 'llwfr' drwy oedi cyn gwneud penderfyniad ynglŷn â difa moch daear fel modd o reoli'r diciâu mewn gwartheg.

Mae dwy chwaer sy'n ffermio yn Sir Benfro wedi anfon llythyr at Lywodraeth Cymru ar ôl i rai o'u gwartheg gael eu difa oherwydd pryderon fod ganddyn nhw'r diciâu.

Roedd swyddogion wedi canmol eu hymdrechion i gadw eu gwartheg yn glir o'r diciâu.

Mae'r ddadl ynglŷn â sut i ddelio a'r diciâu mewn gwartheg yn un cyfarwydd â nifer o amaethwyr yn galw am ddifa moch daear fel un dull o geisio'r rheoli'r clefyd.

Ond, mae nifer o fudiadau cadwriaethol a rhai ffermwyr yn erbyn y syniad ac yn teimlo mai brechu ydi'r ffordd ymlaen.

Garry Owen gafodd air gydag Aelod Cynulliad Preseli Penfro Paul Davies gan ofyn a oedd y gwyn yn adlewyrchiad teg o'r hyn mae'n ei glywed gan ffermwyr eraill yr ardal?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan