Benthyciadau cynghorau Cymru

Mae cynghorau Cymru wedi benthyca bron i 80% yn fwy o arian yn y flwyddyn ddiwetha' o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, yn ôl y corff sy'n eu cynrychioli.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn dweud bod y benthyciadau yn cael eu defnyddio i lenwi'r bwlch yn eu cyllidebau ar ôl toriadau Llywodraeth Cymru.

Ellis Roberts fu'n sôn mwy wrth Nia Thomas ar raglen y Post Cynta fore Mawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan