App i hybu twristiaeth gyda gwybodaeth am Gymru

Dangoswch i mi Gymru yw bwriad app newydd ar gyfer yr iPhone sy'n rhoi gwybodaeth am atyniadau twristiaeth yn ogystal a llefydd i fwyta ac aros.

Mae'r app - y cynta o'i fath, mae'n debyg, ar gyfer Cymru gyfan - yn manteisio ar y dechnoleg lloeren GPS o fewn y ffonau i nodi union leoliad y defnyddiwr a manylion llawn cannoedd o lefydd a digwyddiadau lleol all fod o ddiddordeb.

Adroddiad Rhian Price.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan