Trigolion y canolbarth yn gwrthdystio

Mae disgwyl i gannoedd o bobl y sir deithio i'r Senedd yng Nghaerdydd fel rhan o'r brotest yn erbyn newidiadau posib i'r gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Y pryder ydi y bydd gwasanaethau yn cael eu symud i Gaerfyrddin neu Hwlffordd.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda'n mynnu nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw benderfyniadau eto.

Adroddiad Cemlyn Davies

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan