Iechyd: Protest ddiweddara

Mae newidiadau i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn destun dadl.

Mae disgwyl i rai cannoedd o bobl o Geredigion deithio i Fae Caerdydd i nodi eu gwrthwynebiad i gynlluniau i gyflwyno newidiadau i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Dyma'r brotest ddiweddara, gyda rhai tebyg eisoes wedi eu cynnal yn Llanelli, Pwllheli a Blaenau Ffestiniog.

Alun Thomas sy'n holi gohebydd iechyd BBC Cymru, Hywel Griffith.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan