Mentrau yn wynebu toriadau

Bydd cynghorwyr Sir Gaerfyrddin yn trafod cyllideb y sir ddydd Mawrth.

Un o'r cynigion yw lleihau'r arian y maen nhw'n ei roi i fentrau iaith y sir.

Mae'r grŵp Annibynnol a Llafur sy'n rheoli'r cyngor yn cynnig tocio 50% oddi ar y cyllid presennol i Fentrau Gorllewin Sir Gâr, Bro Dinefwr a Chwm Gwendraeth dros gyfnod o dair blynedd.

Mae'n un o nifer o argymhellion i arbed arian.

Adroddiad Iola Wyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan