Galw am gadw gwasanaethau yn Llanelli

Roedd tua 400 o bobl yn bresennol mewn cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol gwasanaethau yn Ysbyty Tywysog Philip nos Iau.

Mae 'na bryder y gallai'r uned achosion brys yno gael ei hisraddio.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn mynnu nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol.

Cafodd Dafydd Evans ymateb David Darkin o'r grŵp ymgyrchu Sospan sydd am weld gwasanaethau yn aros yn Ysbyty'r Tywysog Phillip.