Bygythiad i iaith yr aelwyd?

Mae ardal Dyffryn Aman wedi gweld dirywiad yn nefnydd o'r Gymraeg dros y degawdau diweddar.

Un o'r rhesymau am hyn mae'n debyg, yw nad yw'r iaith yn cael ei throsglwyddo yn y cartref.

Mae Aled Scourfield wedi bod yn cyfarfod gyda thair cenehedlaeth yng Ngwm Tawe.