Trafod defnydd yr ifanc o'r Gymraeg yn eu bywydau dyddiol

Pa ddefnydd y mae pobl ifanc sy'n siarad Cymraeg yn ei wneud o'r iaith yn gymdeithasol ac ar y we?

Un sydd wedi gwneud ymchwil yn y maes yw Cynog Prys.

Gwenllïan Grigg fu'n trafod casgliadau'r gwaith ymchwil gydag o.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan