Cysylltiad Saunders Lewis â Phen Llŷn

Ar wahân i draddodi 'Tynged yr Iaith', gweithred adnabyddus arall gan Saunders Lewis oedd bod yn un o'r tri a losgodd yr ysgol fomio ym Mhenyberth ym Mhen Llŷn.

Un o'r pentrefi agosaf at y safle hwnnw ydi Llanbedrog.

Un a fagwyd yno yw Aled Hughes, gohebydd BBC Radio Cymru.

Mae o wedi bod ar daith yn ôl i'w ardal enedigol i weld sut mae pethau wedi newid yno.