Denu ymwelwyr trwy'r flwyddyn i Ben Llŷn?

Er ei bod hi'n dawel yr adeg yma o'r flwyddyn, yn ystod misoedd yr haf mae poblogaeth Pen Llŷn yn treblu wrth i filoedd heidio i fwynhau'r traethau.

Mae'r diwydiant yn rhan bwysig iawn o economi'r ardal.

Ond oes modd denu ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn?

Adroddiad Alun Rhys o Abersoch.