Yr ifanc yn trafod bwy drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhen Llŷn

Barn pobl ifanc Pen Llŷn am yr iaith Gymraeg a mudiadau iaith.

Alun Rhys fu'n holi pedwar aelod o glwb ffermwyr ifanc y Rhiw, Cain Jones, Ceri Brunelli, Sera Griffith ac yn gyntaf Bethan Griffiths gan ofyn ydyn nhw'n byw eu bywydau'n llwyr trwy gyfrwng y Gymraeg.