Sefyllfa'r iaith yn Ninbych

Darlith gan yr hanesydd Dr John Davies ar bwysigrwydd darllediad Tynged yr Iaith oedd penllanw diwrnod o ddathlu yn Ninbych dros y penwythnos diwethaf.

Mae hi'n 20 mlynedd ers agor y ganolfan iaith yn y dre.

Beth yw sefyllfa'r iaith yn yr ardal erbyn hyn?

Rhian Price aeth draw i drafod y sefyllfa a chael blas o'r dathliadau.