Adfywiad yn Y Fasgeg wrth i fwy o arian gael ei wario arni na'r Gymraeg

Mae'r Gymraeg fel ieithoedd lleiafrifol eraill ar draws y byd yn wynebu her i oroesi.

Un iaith sy'n debyg iddi o ran nifer siaradwyr yw'r Iaith Fasgeg.

Ers canol y 1970au mae 'na adfywiad sylweddol wedi bod yn nifer y siaradwyr Basgeg.

Ond beth am y dyfodol?

Owain Evans fu yng Ngwlad y Basg.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan