Un o gyn-weithwyr Peacocks yn trafod yr wythnosau diwethaf

Caiff y ffigyrau diweithdra diweddaraf eu cyhoeddi ddydd Mercher.

Yn y cyfamser parhau mae'r ansicrwydd am ddyfodol cwmni ffasiwn Peacocks.

Nos Fawrth daeth yn amlwg mai dim ond un cwmni o'r 100 ddangosodd ddiddordeb mewn prynu Peacocks sy'n dal i fod yn trafod a'r gweinyddwyr.

Bydd hynny'n ergyd i weithwyr y cwmni, sydd a'i bencadlys yng Nghaerdydd, fydd yn dal i obeithio y caiff hi ei hachub.

Clywodd Catrin Jones ar Ionawr 19 ei bod hi'n colli ei swydd fel pennaeth nwyddau'r cwmni.

Rhiannon Michael fu'n siarad gyda hi am y mis diwethaf.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan