Pwyso a mesur ystadegau iaith

Mae Cymru yn colli hyd at 3,000 o siaradwyr Cymraeg rhugl bob blwyddyn.

Dyna'r rhybudd mewn adroddiad gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Yn ôl yr ystadegau mae'n annhebygol y bydd 'na gynnydd yn y ganran o bobl sy'n medru'r Gymraeg yn y dyfodol agos.

Maen amlwg fod y twf yn addysg cyfrwng Cymraeg wedi cael effaith ar rai o'r ystadegau.

Rhwng 1991 a 2001 roedd 'na gynnydd yn y ganran oedd yn gallu siarad Cymraeg.

Ond mae nifer y mewnfudwyr sy'n symud i Gymru yn flynyddol, sydd ddim yn gallu siarad yr iaith, yn golygu ei bod hi'n annhebygol y gwelwn ni'r ganran sy'n medru'r Gymraeg yn cynyddu'n sylweddol yn y dyfodol.

Craig Duggan sy'n pwyso a mesur cynnwys yr adroddiad swmpus.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan