Barn dwy am aros yn eu cymunedau

Ers rhai blynyddoedd, mae cadw pobl ifanc talentog yn yr ardal wedi cael ei ystyried yn hanfodol i lwyddiant yr economi.

Mae cadw'r Cymry Cymraeg ifanc hefyd yn hanfodol i adfer yr iaith.

Dwy gyfnither o ardal Llanfair Caereinion sydd â barn wahanol yw Sarah Vaughan a Siwan Wyn Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan