Trafod ystadegau'r Bwrdd Iaith ar y Gymraeg

Mae hyd at 3,000 llai o bobl yn siarad Cymraeg yn rhugl bob blwyddyn yn ôl adroddiad gafodd ei gyhoeddi gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Mae'r adroddiad - Darlun ystadegol o sefyllfa'r Gymraeg - hefyd yn datgan bod tua 55,000 o bobl yn mewnfudo i Gymru bob blwyddyn.

Nia Thomas sy'n holi Hywel M. Jones, awdurd yr adroddiad swmpus a gyhoeddwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan