Arolwg o'r Gymraeg 50 mlynedd ers darlith Saunder Lewis

Mae hi'n 50 mlynedd ers araith Tynged yr Iaith gan Saunders Lewis.

Trwy gydol yr wythnos mae Post Cyntaf BBC Radio Cymru yn edrych ar agweddau pobl tuag at yr iaith.

Mae arolwg arbennig gafodd ei gomisiynu gan Radio Cymru yn awgrymu fod bron i dri o bob pump o bobl gafodd eu holi am weld cryfhau statws yr iaith.

Roedd 72% o'r farn mai sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael i blant Cymru sydd bwysicaf o ran gwarchod yr iaith Gymraeg gyda dros bedwar o bob pump o'r farn ei bod yn iawn i ddefnyddio arian cyhoeddus i hyrwyddo diwylliant Cymraeg.

Garry Owen sy'n trafod yr arolwg a'r canlyniadau ym Mhontypridd gan ddechrau drwy gael dadansoddiad gan Olygydd Materion Cymreig BBC Cymru Vaughan Roderick.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan