Addysg Gymraeg yn diogelu'r iaith?

Yn ôl arolwg gafodd ei gomisiynu gan Radio Cymru i nodi 50 mlynedd Tynged yr Iaith, mae bron i 75% y rhai gafodd eu holi yn credu mai sicrhau addysg Gymraeg sydd bwysicaf o ran gwarchod yr iaith.

Does dim amheuaeth bod 'na gynnydd sylweddol wedi bod yn nifer yr ysgolion Cymraeg yn y de ddwyrain.

Ond pam?

Ydi'r Gymraeg ar gynnydd yn y de ddwyrain yn ogystal â'r ysgolion?

Adroddiad Alun Thomas.