Côr yn anelu am Efrog Newydd

Fore Gwener mae 46 o aelodau Côr Crescendo Ysgol Glan Clwyd wedi cychwyn ar daith fythgofiadwy i Efrog newydd - ac yno mi fyddan nhw'n perfformio mewn nifer o leoliadau gan gynnwys Ysgol La Guardia oedd yn sbardun i'r gyfres a'r ffilm Fame.

Un o gyn ddisgyblion Glan Clwyd - Peris Alban, sy'n dysgu'r delyn yn Efrog Newydd - ddaru hwyluso'r trefniadau iddyn nhw.

Llyr Edwards fu yn yr ysgol a fel y gellwch chi ddychmygu roedd na hen edrych ymlaen at y daith.

Dyma'i adroddiad ar y Post Cyntaf fore Gwener.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan