Awema: Gwrthbleidiau yn feirnaidol

Mae'r gwrthbleidiau wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o ffolineb ac o beidio â gweithredu wrth ymdrin ag elusen Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (Awema).

Mae 'na storm wleidyddol yn amgylchynu'r elusen yn sgil honiadau o lygredd ariannol a bwlio staff.

Mae'r adroddiad sy'n dyddio'n ôl i 2004 yn rhybuddio na ddylai'r Gymdeithas gael rhagor o arian cyhoeddus hyd nes ei bod hi'n dangos gwelliannau wrth reoli prosiectau.

Nia Thomas yn holi Aled Roberts yr AC Democrat Rhyddfrydol.

Cyhoeddwyd