'Gwenwyno' plant wrth ysmygu mewn ceir

Mae 'na rybudd i rieni eu bod nhw'n 'gwenwyno' eu plant drwy ysmygu mewn ceir.

Bydd yr ymgyrch sy'n cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru'n para tair blynedd, ac fe allai arwain yn y pen draw at waharddiad ar ysmygu mewn ceir.

Mwy gan Ohebydd Iechyd BBC Cymru, Hywel Griffith.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan