Cynllun cynilo i ysgolion

Mae un o undebau credyd Cymru wedi datblygu cynllun cynilo ar gyfer ysgolion.

Mae Undeb Credyd Nedd a Phort Talbot wedi denu dros 1,000 o ddisgyblion i gynilo bron i £90,000.

Mudiad arian cydweithredol yw'r undeb credyd, yn hyrwyddo cynilo ac yn benthyg arian ar delerau rhesymol.

Mae 55,000 o bobl ledled Cymru yn rhan o 22 cynllun o'r fath.

Adroddiad Rebecca Hayes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan