Meri Huws yn edrych yn ôl ar 18 mlynedd y bwrdd

Mae cyfarfod olaf Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn cynnal ei gynnal ddydd Gwener.

Yn y cyfarfod ym Mrynaman mae disgwyl i Meri Huws gamu lawr fel Cadeirydd.

Mae hi wedi cael ei phenodi yn Gomisiynydd Iaith newydd Cymru.

Wedi 18 mlynedd fe fydd y bwrdd yn dod i ben ar ddiwrnod ola' mis Mawrth.

Caiff y gwaith ei rannu rhwng Comisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru.

Marc Phillips fydd y cadeirydd am ddeufis ola'r bwrdd.

Garry Owen gafodd air gyda Meri Huws cyn y cyfarfod.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan