Dogfennau: 'Annibendod llwyr'

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu wedi darganfod dogfennau pwysig ymchwiliad gwreiddiol i lofruddiaeth Lynette White.

Cyn hyn credwyd bod y papurau wedi eu dinistrio.

Garry Owen sy'n holi'r barnwr rhan amser, Peter Davies, sy'n dweud bod yr hyn ddigwyddodd yn "annibendod llwyr".

Fis Rhagfyr daeth achos llys yn erbyn wyth o gyn-blismyn Heddlu'r De i ben oherwydd pryder na allen nhw gael achos teg am fod rhai dogfennau heb eu datgelu i'r amddiffyniad.

Roedd yr wyth wedi eu cyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth ddigwyddodd yn 1988.

Doedd yr erlyniad ddim wedi cyflwyno unrhyw dystiolaeth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan